MISSIE

architectuur bedrijven is een ernstige zaak
architectuur bedrijven is een spel

wonen, werken, uitgaan, ....kan niet zonder architectuur
planten, dieren, mensen,...architectuur kan niet zonder

ons bureau streeft naar een eigentijdse architectuur
die klare taal spreekt
die zich manifesteert in de omgeving
die de omgeving respecteert

de functionaliteit primeert
de ruimtelijkheid wordt niet vergeten

VISIE

Het bureau aanvaardt alle opdrachten die te maken hebben met bouwen, verbouwen, renoveren, inrichting van binnen- en buitenruimtes...

Het bureau probeert een eigentijdse klare architectuur te brengen zonder hoogstandjes die te modieus, te tendentieus kunnen zijn.

De ontwerpen vertrekken altijd vanuit de wens van de klant, waarmee in nauwe samenspraak een programma wordt opgesteld..
De functionaliteit van een project primeert en wordt dan ook grondig bestudeerd en uitgewerkt, met aandacht voor de ruimtelijkheid en de aanwezigheid van het gebouw in zijn omgeving.

De opdracht wordt altijd in een zo kort mogelijke tijd uitgevoerd maar er wordt de klant voldoende reflectietijd gegeven zodat die zich kan inleven in het project.

Per jaar worden in het bureau tussen de dertig en veertig dossiers behandeld. Het geografische werkterrein beslaat geheel België, ook projecten in het buitenland werden al uitgevoerd (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Marokko,…)

WERKMETHODIEK

• vanuit de wensen van de klant wordt een programma opgemaakt

• vanuit de omgevingsanalyse worden de fysische eisen, regelgevingen, troeven en beperkingen vastgelegd

• ieder voorstel van schetsontwerp gaat samen met een driedimensionale voorstelling

• op korte termijn maar met voldoende reflectietijd wordt het definitieve ontwerp opgemaakt

bouwaanvraagdossier en aanbestedingsdossier met budgettaire implicaties volgen

• de uitvoering wordt nauwgezet opgevolgd en gecontroleerd

• het gehele proces gebeurt onder de leiding van één en dezelfde architect om de continuïteit te verzekeren

• door centralisatie van de gegevens en automatisering van de administratie in een ICT totaalpakket wordt elk projectbeheer geoptimaliseerd

• door regelmatige en structurele samenwerking met externe studiebureau’s kunnen er zeer snel veel beschikbare mensen gemobiliseerd worden voor een project